Вие сте тук: Начало
 

Настоящият портал и бази от данни са създадени по проект “Повишаване на капацитета на структурите на гражданското общество в сферата на здравеопазването за ефективно взаимодействие и сътрудничество помежду им и с администрацията”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на портала е той да бъде актуално информационно гнездо за неправителствените организациите в здравеопазването и да събира на едно място представителите на структурите на гражданското общество от цялата страна, като им предоставя информация един за друг, възможности за лесна комуникация, и информация за различни въпроси от тяхната ежедневна дейност. Под мотото „Аз съм тук, а ти къде си” порталът има за задача да бъде онлайн форум на неправителствения сектор и да даде възможност на всяка здравно-ориентирана организация в него да се покаже и да обменя опит, информация и ресурси с различни пациентски, лекарски и др. организации.

Екипът на фондация „Електронно здравеопазване България” отправя покана към всички неправителствени организации в сектора на здравеопазването да се включат с акаунт в изградения портал. За целта просто регистрирайте вашата организация на посочения линк и ще имате достъп до детайлна информация за другите организации и възможност да помествате новини и обяви от вашата дейност. Предимствата на Интернет за улесняване на комуникацията между неправителствените организации са безспорни. Наличието на профил и информация за всяка организация е необходимо условие за постигане на разпознаваемост на действащите НПО-та и запознаване с извършаните от тях дейности. Включването на всяка организация с профил в портала би било израз на желанието й да се покаже, да информира обществото за своето съществуване и най-вече да се присъедини към комуникацията и обмена на информация между организациите в сектора в реално време. Какъв по-добър начин за това от обединяването им в единен информационен портал
 
Създадено от Консулт сервиз ЕООД